všeobecné obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky

Jsem ráda, že jste si mě zvolili svou fotografkou.

Objednání služeb je podmíněno zasláním objednávky, na emailovou adresu klara@klarinetka.cz, či prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.svatebni-fotografka.com. Objednávkou se rozumí zaslání souhrnu objednaných služeb, společně s termínem a místem focení a kontaktních údajů na zákazníka a zasláním zálohy ve výši 50% z celkové částky za objednané služby, jež je následně elektronicky potvrzeno ze strany fotografky. Objednáním se stvrzuje, že je zákazník seznámen s fotografickým stylem fotografky a obchodními podmínkami Kláry Stojaníkové, dále jako dodavatel. Výběr fotografií dělá vždy fotografka na základě autorského přístupu a svého fotografického stylu v součinnosti se zákazníkem. 

Veškeré fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografky. Originální fotografie se v žádném případě neposkytují. U fotografií je vždy prováděn postproces a finální úprava a to základní, nebo pokročilou retuší a to dle objednávky. Základní retuší se rozumí základní úprava, tj. ořez, jas, kontrast a barevné doladění. Pokročilou retuší se rozumí např.bělení zubů, odstraněním vrásek, sjednocení pleti či úprava postavy. Rozsah retuše se vždy domlouvá po fotografování. Není dovoleno fotografie užít ke komerčnímu účelu, propagaci či prodeji třetí straně, pokud nebylo dohodnuto prostřednictvím písemné či emailové dohody jinak. Vztahuje se i pro odesílání fotografií do internetových soutěží, modelingových agentur a jiné. Toto je možné pouze a jen s výslovným a písemným souhlasem fotografky. Fotografka si vyhrazuje právo na publikaci za účelem prezentace své práce, zároveň však nesmí poškodit jméno fotografované osoby, použít snímky v souvislosti s násilím, erotickým obsahem či ohrožováním mravní výchovy dětí. Fotografka dále nesmí zveřejňovat fotografie lidí v nelichotivých pozách či takové, kde by mohlo dojít ke zesměšnění osoby. Zákazník nesmí dále upravovat finální fotografie zpracované fotografkou, z důvodu narušení autorského stylu fotografky. Pokud tak učiní, pouze a jen pro své potřeby a v žádném případě nesmí toto dílo publikovat veřejně. Originální soubory raw jsou uchovávány po dobu jednoho měsíce od odevzdání práce. Upravené fotografie ve formátu JPG jsou zálohovány po dobu jednoho roku. 

Doba focení probíhá vždy dle termínu uvedeném v souhrnu objednávky. V případě focení v jiných lokalitách, např. interiéry kaváren, zámků, hradů a jiné, se doba focení může prodloužit po dohodě s fotografem, jež je ihned doobjednávkou potvrzeno formou emailu a následně účtováno dle aktuálního ceníku uvedeném na webových stránkách. 

V případě že se nepodaří nafotit požadovaný počet fotografií, dodavatel nenese zodpovědnost za nespolupráci fotografujících se osob, či vlivem vyšší moci (počasí, přírodní neštěstí, atd.). Pokud se zákazník na focení nedostaví, nemá nárok na vrácení zálohy. Změna termínu je možná, pokud je tato skutečnost oznámena min. 1 týden dopředu před původně rezervovaným termínem focení a to prostřednictvím emailu na adresu klara@klarinetka.cz. V případě zrušení termínu ze strany dodavatele, má zákazník právo na náhradní termín dle jeho požadavků. 

Doplatek za objednané služby lze uhradit v hotovosti ihned po uskutečněném focení, či zasláním na účet min. 24 hodin před stvrzeným termínem focení, uvedeném v souhrnu objednávky. Faktury mají splatnost 14 dnů, v případě prodlení účtuji úrok 5% / 1 kalendářní den, a za každou zaslanou upomínku částku 500Kč. 

Fotografka dodává upravené fotografie prostřednictvím emailu do 30ti pracovních dní případně zasláním doporučeně poštou na Vámi uvedenou adresu do 30ti pracovních dní od uskutečněného výběru fotografií k úpravám. Toto se může změnit v závislosti na vytížení fotografky, ale v tom případě je zákazník upozorněn emailem či telefonicky. V případě doobjednání služeb po dohodě s fotografkou a zasláním doobjednávky, se fotografie zasílají po uhrazení celkové částky uvedené v doobjednávce na účet, či uhrazením částky v hotovosti v případě osobního převzetí. 

Předání zakázek je možné po písemné dohodě osobně na adrese Vladimírova 5, praha 4 Nusle nebo v blízkém okolí. Nebo prostřednictvím České pošty.

Reklamace je možná pouze na: nedodržený dodací termín, nedostatečný počet dodaných fotografií, nezřetelný objekt focení, červené oči, zavřené oči, podexponovaná/přeexponovaná v zásadních částech fotografie, zdeformovaný objekt focení, špatné rozlišení. Fotograf nenese zodpovědnost za odvedenou práci Vašeho vizážisty, nebo Vámi provedeného líčení. Dále se reklamace nevztahuje na Vaši vlastní nespokojenost s výsledným vlastním vzhledem, či výsledným stylem fotografie. Pokud je poškozen nosič, reklamaci je nutné ohlásit do týdne od odevzdání práce a zákazník má právo na výměnu, pokud dojde k poškození zaslaných fotografií během přepravy, je nutné tuto reklamaci oznámit přepravní doručovací službě, jelikož fotograf nenese zodpovědnost za přepravní společnost. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Reklamace je zpravidla vyřízena do 30ti kalendářních dnů od ohlášení reklamace. Reklamace se ohlašují prostřednictvím emailové adresy klara@klarinetka.cz.


Klára Stojaníková IČO: 71791302. Nejsem plátce DPH. (c) Klára Stojaníková 2019